top of page
emoticone.png

PRAGUE BIENNALE PROJEKT: MAGIC CARPETS VOL.IIl

kontinuita humanity

(A)VOID Gallery, kobka č.10, Rašínovo nábřeží

11—27/9 2020

Pavel Havrda + Mamatata

Jakub Ra + New Aliens Agency

Dejan Jankov + Prazelenina

Eva Jiřička + Elpida

O projektu

Dlouhodobým záměrem projektu Magic Carpets je vytváření příležitostí pro mezigenerační výměnu a spolupráci. V popředí zájmu je komunitní umění, směřující k aktivnímu zapojení publika. Projekt klade důraz na svou procesuální stránku,  vyzdvihuje osobní příběhy, zprostředkovává interdisciplinární pohled na aktuální společenská témata a působí jako katalyzátor diskuze.

Kurátorská koncepce třetího vydání Prague Biennale Projekt: Magic Carpets se obrací k dialektice jedince a společnosti, rozmlouvání dvou neoddělitelně propojených entit, které se navzájem setkávají, podporují, kombinují a živí a určují tak trajektorii života, historii, mýtus. 

Hlavním tématem letošního ročníku projektu je mezigenerační dialog, rozmanitost jeho forem a význam pro utváření kolektivních identit. Vybrané umělce byly vyzvání k tomu aby pracovali s reprezentanty čtyř generace a zkusili zmapovat proměny místních (sociálních) struktur, sledovali vznik a mezigenerační předávání sociálních konstruktů. Eva Jiřička pracuje s klientky výtvarného kurzu v Elpidě, Dejan Jankov, letošní rezident ze Srbska, navazuje spolupráci s členy komunitní zahrady Prazelenina a Jakub Ra do projektu vstupuje se skupinou mladých lidí, členů New Aliens Agency, Pavel Havrda realizuje projekt s Mamatata.

Vernisáž proběhne 11. 9. 2020 v 18 hodin v kobce Rašínova nábřeží v galerii (A)VOID

O projektu
IMG_4563_edited.jpg

Umělci

Lokality

KOBKA Č.10 RAŠÍNOVÁ NÁBŘ. - (A)VOID GALLERY

Program

11. 9. 2020 18h Slavnostní zahájení / Opening reception

Jakub Ra + New Aliens Agency + Elpida: Happening

Šimon Kubec: Soundtrack

              

14. 9. 2020 15 - 17h 

Eva Jiřička: Výtvarná dílna/ Art workshop

Model kreslen – kresba modelu. Kreslíř zachytí pohyb modelu, model má svůj osobitý postoj. Vyzkoušíte si kreslit pohybovky, nebo být modelem. Zastavit vlastní pohyb, nebo si uvědomit sílu linky./ Model drawn - drawing of a model. The draftsman captures the movement of the model, the model has his own special attitude. Would you try to capture motion or be a model. Stop your own movement or realize the power of the line.

20.9. 2020 15- 16.30h

Pavel Havrda: Dílna pro rodiče s dětmi 3—8 let/ Workshop for parents with children 3 - 8 years old

Co se učíme od dětí? Zkusme se podívat do jejich světa a možná zjistíme i něco o sobě.

What do we learn from children? Let's try to look into their world and maybe find out something about ourselves.

17h Komentovaná prohlídka s umělci a kurátorkou výstavy /Guided tour with participating artists and the curator of the exhibition
 

27. 9. 2020 15 - 17h 

Dejan Jankov: Grafická dílna / Printing workshop 

Co vzniká transkripcí sochařské formy do grafického návrhu loga? Tomu se bude věnovat workshop s názvem Logotyp vzpomínek./ Activities of the workshop Logotype of memories are oriented around the translation of the sculptural forms into a graphic medium of the logo.

 

17.30 - 19h Dernisáž / Closing ceremony 

Eva Jiřička: Workshop

Společný pohyb na lavičce jedním směrem. Práce s tělem a dorozumívání s ostatními aktéry nás posouvá. Přijďte si prohlédnout výstavu a společně sebou pohnout./ Collective movement on the bench in one direction. Working with the body and communicating with other actors moves us forwards. Come see the exhibition and experience the move.

Umělci

O platformě

Magic Carpets je evropská kreativní platforma, kterou tvoří včetně Nadace Prague Biennale 15 partnerských organizaci z různých koutů Evropy.

Platforma je primárně zaměřená na zviditelnění mladých talentů a podporu začínajících umělců, kteří pracují v oblasti sociálně angažovaného a společensky odpovědného umění (výtvarné umění, umění ve veřejném prostoru, komunitní umění, performance, dokumentární divadlo, online umění atd.). Smyslem projektu je realizace výměnných pobytů pro umělce a jejich zapojení do realizací lokálních kulturních aktivit spolu s místními umělci a místními komunitami.

V roce 2018 odcestoval Michal Kindernay za uměleckou rezidenci do Rumunska, kterou hostila META cultural foundation.

V roce 2019 Nadace Prague Biennale vyslala do zahraničí Jiřího Suchánka, který absolvoval residenci v rakouským Openspace.Innsbruck.

Zatímco umělecké duo COSA.CZ - Markéta Mráčková a Barbora Šimonová byly na rezidenci v Rustavi pořádané Centre of Contemporary Art-Tbilisi.

Letos do Portugalska odcestují Julia Grybos a Barbora Zentková na rezidenci Ideas Imergentes a bienále Contextile.

Členské organizace

Kaunas Biennial  

(Kaunas, Litva)

 

Tbilisi Photo Festival 

(Tbilisi, Gruzie)

 

EVA International 

(Limerick, Irsko)

 

Folkestone Fringe 

(Folkestone, Velká Británie)

 

Fundaţia Culturală META 

(Bukurešť, Rumunsko)

 

Ideias Emergentes 

(Porto, Portugalsko)

 

Openspace.Innsbruck 

(Innsbruck, Rakousko)

 

KUNSTrePUBLIK 

(Berlín, Německo)

Lab 852 

(Zahřeb, Chorvatsko)

Latitudo S.r.l. 

(Řím, Itálie)

 

Latvijas Jaunā teātra institūts 

(Riga, Lotyšsko)

 

Novo Kulturno Naselje 

(Novi Sad, Srbsko)

 

Prague Biennale 

(Prague, Česká republika)

 

Jam Factory Art Centre 

(Lvov / Ukrajina)

 

Trempolino 

(Nantes / Francie)

 

Centre of Contemporary Art – Tbilisi 

(Tbilisi / Georgia) – Platform Member 2017-2019

  • Facebook
  • Instagram
O platformě
16.JPG
Partneři

Partneři

partneri_small.png

Mediální partneři

Prostory

Registry

Kontakt

Pořadatel

Iva POLANECKÁ

PR

pr@flashart.cz

+420737603810

NADACE PRAGUE BIENNALE/ PRAGUE BIENNALE FOUNDATION

Budečská 3, 120 00 Praha 2,

Česká republika

IČO: 27179133

Bankovní spojení: č.ú. 1965074369/0800

 

 

 

 

Helena KONTOVÁ — DIRECTOR
 

Elis UNIQUE

CURATOR

elis@flashart.cz

+420774700559

Apolena VANIŠOVÁ   DRAMATURGY

Miloš MAREK            — EXHIBITION ARCHITECT

Alopex TRIANGULA  VISUAL IDENTITY AND GRAPHICS

Tým

bottom of page