top of page

Pavel Havrda

je umělec, technik a konstruktér interaktivních a hudebních objektů, který ve své umělecké tvorbě zkoumá vývoj a proces strukturování organických forem napříč jejich proměnami v čase a prostoru. Jeho práce oscilují mezi různými médii, přičemž jejich charakter je povětšinou procesuální a efemérní. Častým, ale nikoliv jediným Havrdovým zájmem je výzkum přírodních a rostlinných společenstev. Díky zkušenostem s archivací se pomocí specifického pitvání dostává k porozumění základních elementů, čímž divákovi nabízí náhled do složitosti a komplexity systémů skrze vytvořená schémata, mapy a návody. Předkládá tak divákovi jedinečnou možnost nahlédnout do procesů, které se neustále odehrávají kolem nás, avšak na nepozorovatelné úrovni.

Zajímavým rysem pro konstruování vlastních řádů je užívání nalezených předmětů, záznamů a situací, kterým tak dává zcela novou funkci. Určitou formu kutilství využívá k propojení vědeckého a uměleckého pohledu na banalitu předmětů všedního dne, ovšem s vážností, kterou tyto předměty a jevy v každodenním životě a dění představují.

 

Pavel Havrda (1984) vystudoval Fakultu umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v ateliéru digitálních médií u Štěpánky Šimlové a poté v ateliéru interaktivních médií u Pavla Kopřivy.

 

http://pavelhavrda.blogspot.com/

bottom of page