Dejan Jankov

je sochař, který svou autorskou tvorbu zaměřuje na výzkum své osoby, jakožto bytosti, která má neustálou potřebu komunikovat skrze vlastní tvorbu. V rámci svého osobního uměleckého výzkumu v několika projektech přímo i nepřímo rozvíjí generický tok, jež vede k přezkoumávání samotných příčin zrodu tvůrčí osobnosti, která, bez ohledu na podmínky, prostor a čas, se samostatně rozhoduje o realizaci konkrétních činností,  jejichž výsledkem je umělecký akt.

Tato metodika vystupuje za hranice uměleckého ateliéru, kde vzniká prostor pro uvolněný dialog o balancování života a umění — který je orientovaný tak, aby zastupoval všechny dostupné zdroje a prostředky z autorova prostředí pro formování v novém kontextu. 

Používáním recyklovaných materiálů Jankov ukazuje, jak lze vytvářet nové formy prostřednictvím dobrého nápadu, čímž otevírá prostor pro otázky o délce a zachování našeho přístupu k našemu společnému dědictví a památkám. V současné době se věnuje projektům zprostředkování umění (produkce i propagace) široké veřejnosti se speciálním ohledem na osoby se zdravotním nebo mentálním postižením.

Dejan Jankov (1975) vystudoval Akademii umění v Novém Sadu v Srbsku.