Jakub Ra

je vizuální umělec, LGBTQIA+ aktivista a vedoucí modelingové agentury New Aliens, který se dlouhodobě a intenzivně věnuje tělu jako ústřednímu fenoménu své tvorby. Ve své práci rozvíjí složité vztahy mezi technologiemi a lidským tělem, spolu s hledáním definice krásy a post-identity. Neutuchající fascinace lidským tělem ve všech jeho podobách a polohách představuje vnímání krásy v diversitě, kdy samotné tělo se stává námětem ale i objektivem, skrze který lze nahlížet na témata spjatá s problematikou genderu, identity, sexuality, intimity a zranitelnosti. Důležitým aspektem tvorby je překračování komfortní zóny a také vzájemné propojení osobního prostoru s divákem prostřednictvím velmi intimních a detailních autoportrétů a dále také témat jako je tělesné a duchovní prožívání. Jeho zájem o textil a módu postupně rozšířil spektrum médií o oděv, se kterým pracuje a rozvěž ho používá jako sdělovací prostředek, kterým komunikuje své postoje a názory, jako extenzi těla ve veřejném prostoru. Neustálé nacházení krásy v mnohosti a odlišnosti lidského těla v kombinaci se zkušenostmi s módní scénou zužitkoval Jakub Ra v projektu založení modelingové agentury New Aliens Agency (spolu s Petrem Susan Šagátem a Moninou Nevrlou). Ta krom komerční linie paralelně operuje na komunitní bázi jakožto platforma pro setkávání lidí, kteří se z rozmanitých důvodů necítí komfortně v normalizačních škatulkách většinové společnosti, a společně tvoří i umělecké projekty.

 

Jakub Ra (1995) vystudoval na katedře fotografie FAMU v Praze pod vedením Štěpánky Šimlové a následně v ateliéru nových médií u Hynka Alta. Dále pak StudioVortex v Arles pod vedením Antoine d'Agata a École nationale supérieure des Arts Décoratifs v Paříži.

 

https://jakubra.com/
@jakubra____