Eva Jiřička

je umělkyně a performerka, která se pohybuje po hranách více médií a žánrů, zejména mezi videoartem a site-specific videoperformancí.

Stěžejní problematikou, která se objevuje napříč jejími díly, je pro Evu Jiřičku téma porozumění druhým. Jde jí především o pokus nacítění se do myšlenkového prostoru lidí kolem a následnou konfrontaci s vlastní perspektivou — která je rovněž pootevřená pohledu a interpretaci diváka. V místech, kde příběhy jednotlivých projektů vznikají, se svým způsobem napojuje na ona místa, rovněž tak na osoby a společnost, se kterými je sdílí. Umělecké intervence se často odehrávají jak ve veřejném prostoru, který pojí paměť místa a příběhy životních cest jedinců, ale i v intimních místech přírody. V dlouhodobé projektové práci se seniory rozvíjí existenciální rozsah otázek týkajících se lidského života, jeho finality, vztahů, paměti a sociálních hodnot.

 

Eva Jiřička (1979) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru nových médií u M. Bielického (2000-2006) a také studovala na Akademie der Bildenden künste ve Vídni (2005-2007).

 

http://evajiricka.com/