top of page
Kopie souboru banner kompilace skutecnos

Série výstav s podtitulem KOMPILACE SKUTEČNOSTÍ se odehrala v termínu od 24. května až 8. června 2019 na čtyřech místech v Praze. Formou uměleckých výstav, zážitkových a edukačních programů i procesuálních počinů projekt nabídl několik pohledů na rozhraní mezi veřejným a soukromým, osobním a sdíleným prostorem - místem i mentálním rozpoložením. 

 

Kurátorka projektu Elis Unique píše: veřejný prostor současných měst, přesycený křiklavými upoutávkami a hesly, zrcadlí fragmentaci a paradoxně i vnitřní prázdnotu, jimiž trpí společnost. Kdy jste si naposledy užili absolutního ticha nebo viděli budovu v centru města bez reklam? Kýčovité stánky se suvenýry, bezduché diskotéky pro turisty, masová hysterie okolo sezónních výprodejů, místní obchůdky vytěsňované jednotvárnými nadnárodními řetezci. Za oponou fake news se podle dat z analýz veřejného mínění rychlou jehlou šijí bulvární příběhy, jenž zastírají skutečné události. S nástupem nadvlády racionality a ekonomiky orientované na pokrok, ruku v ruce s privatizací veřejného sektoru moderní města upřednostnila svou praktickou a obslužnou stránku na úkor kvality společenského života. Množí se proto takzvaná ne-místa dopravy, spotřeby a také komunikace, pro něž je charakteristická anonymita, ztráta vazby na fyzické místo, instrumentalizace kulturních významů, unifikovanost a odosobněnost. Lidé vedle sebe v těchto tranzitních zónách existují, ale nežijí spolu. Rozrůzněné hlasy individualit tak splývají v nesnesitelný hluk, nikoli pospolitou píseň. Není divu, že stále častěji inklinujeme k únikům do virtuálního kyberprostoru a setrváváme tak v iluzorním světě, který je připraven uspokojit každou představitelnou choutku...

Kurátorka: Elis Unique

Architekt výstav: Miloš Marek

Poděkování: Helena Kontová, Jaroslav Varga, Danijela Oberhofer Tonković, Ivo Slavík, Pavel Sterec, Michal Jalůvka, Filip Kazda, Jan Kocour, Ivan Kotačka

bottom of page